Uvjeti korištenja

Ovim Općim uvjetima uređuju se pravni odnosi između Infostudio d.o.o. i korisnika usluga koje Infostudio d.o.o. pruža. Svi posjetitelji naših web stranica (www.infostudio.hr) kao i svi trenutni i budući korisnici naših usluga neopozivo prihvaćaju ove uvjete korištenja.

Infostudio d.o.o. pridržava pravo izmjene bilo kojeg dijela uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

 

Autorska prava

Infostudio d.o.o. zadržava sva prava koja posjeduje kao dizajnerska i webmasterska tvrtka.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izrada kopija cjelovitog sadržaja ovih web stranica ili nekog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Infostudio d.o.o. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Infostudio d.o.o. ima pravo potpisati se na svaku Internet stranicu koju izradi, te staviti crtani i pisani link prema ovoj web stranici. Također Infostudio d.o.o. ima pravo svaku stranicu koju izradi uvrstiti u svoje referentne stranice.

 

Zaštita podataka

Infostudio d.o.o. će štititi tajnost osobnih podataka koji su mu dostavljeni u svezi sa zasnivanjem korisničkog odnosa te ih koristiti samo za vlastite potrebe, kao i zakonom određene svrhe, te ih neće prosljeđivati trećim osobama.

 

Web izrada i dizajn

Kod dizajniranja i izrade web stranica svojim klijentima, Infostudio d.o.o. zadržava sva svoja autorska prava intelektualnog vlasništva. Strogo se zabranjuje izmjena dizajna, koda ili bilo kojeg dijela bilo koje web stranice čiji je autor Infostudio d.o.o.

 

Web hosting - serveri

Naši serveri mogu se koristiti samo za zakonski dopuštene aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni, a posebno Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, NN79/07) ili odredbe strogo je zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava samo time: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova: Piratski software, Hackerski programi ili arhive, Warez stranice, MP3, i IRC botovi. Pretplatnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti Infostudio d.o.o. za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Infostudio d.o.o. odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.

Infostudio d.o.o. provodi dnevne backup-ove na svojim serverima. Infostudio d.o.o. nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse za bilo kakve gubitke podataka na serveru. Ne provodi se backup mailova, već samo konfiguracije mail računa. Za sigurnost vlastitih podataka odgovoran je isključivo korisnik.

Infostudio d.o.o. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge.

Serveri Infostudio d.o.o. imaju dostupnost preko 99,9% ali nikad ne možemo garantirati prekid u radu istih zbog raznih slučajeva i viših sila kao što su hakerski napadi, kvarovi na serverima, problemi kod telekomunikacijskih distributera, problemi s opskrbom električne energije i slično.

 

Izrada akcijskih web stranica

Infostudio d.o.o. će sponzorirati izradu nekih Internet stranica uz uvjet da postavimo banner prema našim stranicama. Naručitelj bi također imao obavezu da u reklamnim tekstovima gdje bi govorio o svojoj Internet stranici spomene tvrtku Infostudio d.o.o. kao sponzora njihove Internet stranice.

Ukoliko bi naručitelj želio posebno dizajnirane web stranice s upotrebom modernih tehnologija poput flasha, ili nekih drugih ili posebnih modula, cijenu takvog posla bi dodatno dogovarali, a ona ovisi o količini posla.

Potrebne materijale za izradu Internet stranica naručitelj dostavlja u digitalnom obliku na naš e-mail ili drugim putem po dogovoru. Kod izrade akcijskih web stranica količina istih je određena na do 10 podstranica ukoliko nije drukčije dogovoreno.

 

Plaćanja

Cijena smještaja web stranica na server (zakup servera) se plaća na godišnjoj osnovi.

Ukoliko korisnik ne podmiri svoje obveze prema Infostudio d.o.o. u roku od 20 dana od dana dospijeća računa ili predračuna, isti će biti telefonski ili pisano obaviješten. Ukoliko isti i u narednih 20 dana ne podmiri svoje obaveze, Infostudio d.o.o. ima pravo ukinuti mu uslugu.

Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku nakon što su podmirili sva davanja prema Infostudio d.o.o.. Naknade koje su plaćene Infostudio d.o.o. nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od korištenja iste.

 

Rješavanje sporova


Infostudio d.o.o. i korisnik suglasni su da će pokušati mirno riješiti sve sporove proizašle iz ili u svezi s korisničkim ugovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan sud u Ogulinu.

 

AKCIJA - Izrada Internet stranica već od 1000 knAKCIJA - Izrada Internet stranica već od 1000 kn

Izradili smo:

Službene stranice karlovačke županijeSlužbene stranice grada OgulinaLovačko društvo KlekPoduzetnička zona OgulinVodovod i kanalizacije OgulinNekretnine BjelolasicaKuglački klub PolicajacOgulinski šahovski klubSnowboard klub OgulinStolarsko-tesarski obrt TadinŽupa sv. križa OgulinStambeno komunalno gospodarstvo

Zadnje postavljeno:

Kontakt podaci

Telefon: 047 811 390
E-mail: info@infostudio.hr

InfoStudio d.o.o.
Brod 13, 47300 Ogulin, Hrvatska